Grafomotorika

Povlačenje linija na senzoričkoj podlozi

Pisanje slova na senzoričkoj podlozi

Slova/riječi/rečenice
Analiza riječi od 3 slova
Izdvajanje prvog glasa
Memory sa slovima
Vizualna percepcija
Crtanje oblika i polaganje pastela prema predlošku oblika
Uparivanje boja prema predlošku
Uparivanje predmeta sa slikom
Brojevi
Vježbe mehaničkog brojanja, prepoznavanja količine
Pojam količine i uparivanje predmeta sa slikom Numicon
Oduzimanje višeznamenkastih brojeva s potpisivanjem
Zbrajanje višeznamenkastih brojeva s potpisivanjem
Kako lakše pretvarati mjerne jedinice
Razvrstavanje/kategoriziranje
Razvrstavanje slika prema kategorijama hrana igračke primjer iz prakse

Razvrstavanje predmeta

Razvrstavanje životinja prema staništu
Fina motorika
Izrada vezice za nizanje i nizanje oblika

Fina motorika trganje i gužvanje papira

Fina motorika i vježbe za prstiće

Fina motorika i vježbe za prstiće 2

Svakodnevne vještine
Vezanje vezica na cipelama
Slaganje odjeće (majica)
Vremenska i prostorna orijentacija
Prostorni odnosi
Andy Tran

Udruga cijelu godinu ima otvoreni
broj telefona 060 92 00 (5 kn+ pdv)
na koji svi građani mogu donirati
svojih 5 kn za rad Udruge i terapije djece.

https://udruga-down.hr