Grafomotorika

Povlačenje linija na senzoričkoj podlozi

Pisanje slova na senzoričkoj podlozi

Slova/riječi/rečenice
Slaganje riječi – ljetne aktivnosti
Slaganje riječi 2- ljetne aktivnosti
Analiza riječi od 3 slova
Izdvajanje prvog glasa
Memory sa slovima
Čitanje- Poticanje čitalačkih i predčitalačkih vještina
Vizualna percepcija
Crtanje oblika i polaganje pastela prema predlošku oblika
Uparivanje boja prema predlošku
Uparivanje predmeta sa slikom
Slagalice od 2 dijela s kockama
Brojevi
Vježbe mehaničkog brojanja, prepoznavanja količine
Pojam količine i uparivanje predmeta sa slikom Numicon
Oduzimanje višeznamenkastih brojeva s potpisivanjem
Zbrajanje višeznamenkastih brojeva s potpisivanjem
Kako lakše pretvarati mjerne jedinice
Predmatematičke vještine- učenje brojeva i količine
Poticanje predmatematičkih i matematičkih vještina – ljetne aktivnosti
Razvrstavanje/kategoriziranje
Razvrstavanje slika prema kategorijama hrana igračke primjer iz prakse

Razvrstavanje predmeta

Razvrstavanje životinja prema staništu
Fina motorika
Vježba fine motorike- nizanje
Izrada hvataljke za prenošenje predmeta
Poticanje grafomotorike- ljetne aktivnosti
Fina motorika (rezanje škarama)
Vježbe fine motorike
Predlošci za linije i oblike – vježbe za grafomotoriku
Izrada vezice za nizanje i nizanje oblika

Fina motorika trganje i gužvanje papira

Fina motorika i vježbe za prstiće

Fina motorika i vježbe za prstiće 2

Svakodnevne vještine
Izrada slavine
Vježba puhanja kroz igru
Vezanje vezica na cipelama
Slaganje odjeće (majica)
Svakodnevne vještine- pranje ruku/ nastavak za točenje vode
Vremenska i prostorna orijentacija
Prostorni odnosi
Dani u tjednu
Senzorika
Izrada senzoričkih balona za bebe
Andy Tran

Udruga cijelu godinu ima otvoreni
broj telefona 060 92 00 (5 kn+ pdv)
na koji svi građani mogu donirati
svojih 5 kn za rad Udruge i terapije djece.

https://udruga-down.hr