Rana rehabilitacija djece
Edukacijsko-rehabilitacijski program.
Funkcija Udruge je provođenje rane rehabilitacije djece koja su tek rođena, putem senzomotornih vježbi.

Obuhvaćeni su edukacijsko – rehabilitacijskim programom i djeca vrtićke, tj. predškolske dobi, kojima su dostupni individualni logopedski i defektološki tretmani.

Školska djeca su obuhvaćena posebnim programima individualnih edukacijsko – rehabilitacijskih postupaka u skladu sa njihovim intelektualnim oštećenjem.

Rehabilitacija za odrasle
U suradnji s Centrom za rehabilitaciju “Zagreb”.
U sklopu Udruge postoji radionica za odrasle, a u suradnji s Centrom za rehabilitaciju „Zagreb“.

Radionica se održava svakodnevno, u suradnji s prof. defektologom i radnim instruktorom, zaposlenicima CRZ – a.

Udruga zastupa interese svih nominalnih članova ( osoba s DS – om), te njihovih obitelji u svim segmentima.

Andy Tran

Udruga cijelu godinu ima otvoreni
broj telefona 060 92 00 (5 kn+ pdv)
na koji svi građani mogu donirati
svojih 5 kn za rad Udruge i terapije djece.

https://udruga-down.hr