Udruga za sindrom Down-Zagreb nositelj je projekta “Jačanjem Udruge za sindrom Down Zagreb do osnažene zajednice (UP 04.2.1.11.0325) koji je sufinanciran u sklopu programa Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice.
Ukupna vrijednost projekta je 439.293,16 kuna. Bespovratna sredstva tj. projekt je sufinanciran dijelom iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 65.893,97 kuna (15 posto). Drugi, većinski dio bespovratnih sredstva tj. projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 373.399,19 kuna (85 posto).

Projekt provodi Udruga za sindrom Down Zagreb u razdoblju od 11. srpnja 2022. do 11. kolovoza 2023. na području Grada Zagreba u suradnji s Udrugom za sindrom Down Zadarske županije koja će svoj dio projekta provoditi na području Zadarske županije.

Ciljevi projekta su jačanje kapaciteta udruge prijavitelja i partnera u lokalnim zajednicama za provedbu aktivnosti prilagođenih djeci sa sindromom Down, te ojačati kapacitete za neposredan rad u području obrazovanja djece sa SD na lokalnoj zajednici.

O PROJEKTU:

Projektom će se pružiti podrška 21 osnovnoj školi u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji u vidu edukacija škola o karakteristikama učenja i ponašanja djece sa sindromom Down te načinima prilagodbe sadržaja za lakše i uspješnije učenje. Djeci u tranzicijskim razredima (prvi, četvrti, te osmi razred) pružit će se dodatna podrška, kao i preporuke za učitelje i nastavnike koji će raditi s njima. Na web i YouTube stranicama Udruge za sindrom Down bit će objavljeni materijali (u obliku radnih listića) te videozapisi o izradi materijala, načinu podučavanja određenih vještina i sl. koji će biti dostupni svim roditeljima, stručnjacima i zainteresiranim osobama. Zaposlenici Udruge za sindrom Down i zaposlenici Udruge za sindrom Down Zadarske županije međusobno će se educirati kako bi proširili i obogatili svoje iskustvo i znanje. Udruga za sindrom Down Zagreb organizirat će brojne sportske, matematičke radionice, radionice u svrhu poticanja osamostaljivanja, opismenjavanja, te ispunjavanja slobodnog vremena za djecu i mlade sa sindromom Down u koje će se moći uključiti brojni volonteri. Kao finalni produkt projekta bit će izrađena knjižica za roditelje o polasku djece sa sindromom Down u školu.

AKTIVNOSTI:

  1. Osmišljavanje i provedba izobrazbe i drugih oblika jačanja i unaprjeđenja kapaciteta zaposlenika i/ili volontera organizacija civilnoga društva za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja, uključujući prilagodbu poslovanja uz primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

1.1. Osmišljena i provedena 3 programa izobrazbi na teme: globalno čitanje u trajanju od 60 sati, priprema djece sa SD za školu u trajanju od 60 sati i izrada individualnih obrazovnih programa za djecu sa SD u trajanju od 20 sati
1.2. Provedba teorijskog dijela izobrazbi
1.3. Provedba praktičnog dijela izobrazbi
1.4. Praktični rad s djecom (globalno čitanje i priprema za školu)
1.5. Praćenje i supervizija sudionica izobrazbi

  1. Organiziranje neposrednih, lokalnih inicijativa u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja, obrazovanja i dobrog upravljanja

2.1. Izrada i osmišljavanje generalnog tranzicijskog plana
2.2. Prikupljanje podataka o djeci sa SD koja se uključuju u obrazovni sustav
2.3. Kontaktiranje osnovnih škola u koju će se djeca sa SD uključuti i dogovaranje suradnje s istima
2.4. Izrada individuliziranih tranzicijskih planova za svako pojedino dijete sa SD koji je u obrazovnom sustavu
2.5. Organizacija i provedba mjesečnih sastanka sa školama kojima se pruža podrška pri uključivanju djece sa SD u obrazovni sustav
2.6. Evaluacija pružene podrške školama
2.7. Osmišljavanje i tisak knjižice na temu „Polazak djeteta u školu“ namijenjene roditeljima djece sa SD

  1. Izrada online i digitalnih priručnika, igara, simulacija i drugih alata za podršku djeci sa SD

3.1. Osmišljavanje edukativnih videa, online edukativnih materijala (priče, pjesmice) online priručnika za roditelje o radu s njihovom djecom sa SD
3.2. Izrada edukativnih videa, online edukativnih materijala (priče, pjesmice) online priručnika za roditelje o radu s njihovom djecom sa SD
3.3. Plasiranje edukativnih videa, online edukativnih materijala (priče, pjesmice) online priručnika za roditelje na YouTube kanal udruge, putem e-maila roditeljima djece sa SD.

  1. Organiziranje volonterskih aktivnosti te menadžment i upravljanje volonterima

4.1. Osmišljavanje programa izobrazbe o upravljanju volontera za partnersku organizaciju
4.2. Provedba izobrazbe za partnersku organizaciju
4.3. Menadžment i upravljanje volontera
4.4. Organiziranje volonterskih aktivnosti

KORISNICI

Izravni korisnici ovoga programa su:

  • djelatnici Udruge za sindrom Down – Zagreb, djelatnici Udruge za sindrom Down Zadarske županije, volonteri, djeca i mladi s teškoćama, roditelji, škole

PARTNERI

Partner na projektu je Udruga za sindrom Down Zadarske županije

KONTAKT OSOBA u Udruzi za sindrom Down su:

Natalija Belošević
Predsjednica USD ZG
E-mail: down.sindrom21@gmail.com

Matea Visković
Voditeljica projekta
E-mail: down.sindrom21@gmail.com

Donatori

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt je sufinanciralo Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruge za sindrom Down Zagreb.

“Stajališta izražena u ovom programu isključiva su odgovornost Udruge za sindrom Down – Zagreb i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

“Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr